10 september, 2009

Läraruppdraget är inte bara nationella prov

Frågan om utvärdering och lönesättning av lärare är väldigt känslig. Tidigare har Malmös starke man Ilmar Reepalu (s) sagt att eleverna ska få ge lärarna betyg och mött kraftig kritik från bl a LR och moderaterna i Malmö. Nu tänker Trelleborg ge lärarna lön efter prestation, eller "sänka lönen för dåliga lärare" och att elevernas betyg ska avgöra lönen som Aftonbladet väljer att tolka det. Föga förvånande är Lärarförbundet väldigt kritiskt.

När det framställs på det sättet kan jag inte annat än hålla med Eva-Lis Sirén: helt uppåt väggarna. Det är så mycket som avgör elevernas resultat, deras förkunskaper exempelvis. Och den allmänna inställningen från skolan, klasskompisars påverkan etc. Givetvis är lärarna helt avgörande för vad eleverna presterar, men det måste nyanseras lite. Det räcker inte att gå på resultat på nationella prov.

Samtidigt tror jag inte att det är vad man tänker göra i Trelleborg heller, eller hoppas det i alla fall. De ska nu formulera bra lönekriterier så att lönesättningen blir individuell och att goda prestationer från lärarna ger god löneutveckling. Det kan handla om hur man bidrar till att utveckla skolan, hur man ser till att skolan når de mål man satt upp och identifierat som viktiga och annat. Skolan är inte bara resultat på nationella prov, även om fokus på kunskaper är det helt centrala. Skolan har också ett uppdrag att arbeta med normer och värden, att se till att det är en trygg arbetsplats utan mobbning för att ta ett exempel. Framgångsrikt sådant arbete borde också synas i lönekuveret. Prov och betyg som enda lönekriterium blir alldeles för snävt.

Duktiga lärare ska ha bra betalt och löneskillnaderna borde öka. Därför ska det bli intressant att se hur förslaget i Trelleborg ser ut när det är klart. Tänk om diskussionen skulle kunna handla om vilka kriterier man ska ha i stället för vilka man INTE ska ha... Och tänk på presentationen och förpackningen nästa gång, annars får ni så många emot er!

SvD, SvD2, DN, Sydsvenskan, Expressen.

4 kommentarer:

Olbap sa...

Alla andra har det så redan
Varför är lärarna så himla speciella och fredade från prestationsbaserade löner? I alla andra akademikeryrken så är det redan så. Lön efter prestation.

Mats Gerdau sa...

Ja, det håller jag med om. Men en lärares prestation är väl inte bara elevernas resultat på nationella prov? Det ska vara sunda lönekriterier tycker jag.

Anonym sa...

Hur skulle det vara om man gav alla dessa dåliga politiker dålig lön för uselt arbete.Gissar på att en majoritet av dessa politiker då fått uppsöka det sociala redan idag.

Pelle

Petter sa...

Problemet med att blanda in elevernas resultat i lönekriterier ligger i den mängd faktorer som avgör hur stora kunskaper en elevgrupp har i snitt efter exempelvis 10 år i skolan.

Vad har undervisningsgruppen för förutsättningar. (Förkunskaper, hjälp i hemmet osv. )

Undervisningsgruppens storlek. Är det 20 elever i undervisningsgruppen eller är det 30.

Hur många elever med speciella behov finns i klassen?

Finns det elevassistent eller annan stödåtgärd till de elever som behöver det?

Hur fungerar undervisningsgruppen socialt? (Finns det sociala problem i en undervisningsgrupp så är det första prioritet. Kan man inte känna sig trygg så är det väldigt svårt att koncentrera sig på skolan.)

osv.

Jag är för ett prestationsbaserat lönesystem, (vilket också finns i skolan idag, även om det inte fungerar så bra. )
Visa mig lönekriterier som verkligen tar hänsyn till alla faktorer som påverkar elevers resultat på ett vetenskapligt och korrekt sätt så är jag med, men då vill jag också veta hur det personer som skall göra utvärderingen arbetar, och att de verkligen tar del av den dokumentation som finns runt varje elev, och att de finns i verksamheten och ser hur varje lärare jobbar med sina undervisningsgrupper och inte bara tittar på slutbetyg eller nationella prov. (Är det möjligt för en så stor organisation som en svensk kommun är att verkligen kunna göra den här utvärderingen på alla sina lärare och alla sina elever på ett konsekvent och rättssäkert sätt?)

Ja ni ser problemen hoppas jag, men vad bra det hade varit om vi på detta sätt hade kunna sätta fokus på huvuduppdraget.