21 september, 2009

Bra budget för skolan, studenter och elever

Jag har nyss lyssnat på en suverän finansminister som presenterade budgeten för riksdagen och en mindre lysande Thomas Östros. Det finns mycket positivt för skolan i budgeten.

7 nya miljarder (utöver vad som aviserats i vårbudgeten) till kommunerna. Det återstår att se hur kommunerna väljer att använda pengarna - nya idrottsarenor a la Luleå eller skolan? Åtminstone hälften borde gå till skolan, det tycker jag är ett minimum, det finns viktiga områden att förbättra, bl a lärarkompetensen och IT och inte minst att undvika onödiga uppsägningar.

Studiemedlen höjs med nästan 3 miljarder kronor mellan 2009 och 2010 för att förbättra studenternas ekonomi. Bidragsdelen höjs med blygsamma 40 kronor i månaden men lånedelen med desto mer, 391 kronor i månaden. Totalt blir studiemedlen 8 800 kronor i månaden. Dessutom höjs fribeloppet med 30 000 kronor så att man får tjäna 136 400 kronor 2011 innan det påverkar studiemedlen. De som jobbar parallellt med studierna får dessutom del av jobbskatteavdraget och tjänar dubbelt upp.

Det blir tusentals nya utbildningsplatser i komvux, högskolan och yrkeshögskolan. Det behövs i tider av stigande arbetslöshet och är väl investerade pengar. 10 000 nya platser inom yrkesvux, 1 500 i yrkeshögskolan och 10 000 högskoleplatser (så många som högskolorna kan ta emot utan att sänka kvaliteten).

Läraryrkets status ska höjas som ett viktigt led i att höja kvaliteten i skolan. 100 miljoner kronor satsas på detta 2011 och 2012. Obehöriga lärare ska få utbildning och Lärarlyftet fortsätter 2011. 19 miljoner kronor satsas på att marknadsföra och väcka intresse för den kommande nya lärarutbildningen.

En av de viktigaste satsningarna blir 100 miljoner årligen på en ny obligatorisk rektorsutbildning. Det är efterlängtat och kommer att kunna göra stor skillnad på den enskilda skolan. En riktigt bra rektor är ovärderlig.

Det blir mer pengar för nya skollagen (56 miljoner för förstärkt elevhälsa och ökad rätt till skolbibliotek) och Skapande skola utvidgas till att också omfatta mellanstadiet.

Sammantaget: ett riktigt offensivt och bra budgetförslag från finansministern.

Inga kommentarer: