02 september, 2009

Skärpning, borgerlighet!

Intresset för att starta nya friskolor är fortsatt stort. 655 skolor ansökte i våras om att få starta eller utöka. Idéerna och engagemanget för att förbättra skolan lever onekligen. Trots minskande elevantal så är det lika många som vill starta skola som tidigare (2008: 712, 2007: 659, 2006: 397). Uppsvinget efter valet håller i sig.

Bakom ansökningarna gömmer sig tusentals människor som är besjälade av att förbättra skolan och vill lägga ned hela sin energi och tid på att förverkliga detta. Och i många fall en hel del pengar också, det är inget gratis nöje att starta en skola. En del har redan prövat vingarna och idéerna har befunnits bärkraftiga och vill därför sprida dem till nya skolor i andra städer. Andra bärs av helt nya idéer.

Det är beundransvärt. Vi skulle behöva fler företagsamma människor, fler som gör slag i saken och förverkligar sina idéer. Även i den kommunala skolan. Det enda sättet att förverkliga idéer om en bättre skola är självfallet inte i friskolan, det borde gå i den kommunala skolan också. Min bild är dock att många försökt och stångat sig blodiga mot stelbenta strukturer och inte ser någon annan lösning är att pröva friskolevägen i stället. Den dörren måste vara öppen.

Det som verkligen är sorgligt är ett antal borgergliga kommuners negativa attityd. De senaste dagarna har jag läst om flera kommuner som säger nej till nya alternativ och ökad valfrihet.

Idag är det Härryda utanför Göteborg. Härryda är, enligt Skolverket, den kommun av alla förortskommuner som har lägst andel (3,6%) elever i friskolor (frånsett Tjörn som bara har 0,3%). Härrydas grannar Partille och Mölndal har dubbelt så stor andel och Göteborg 5 gånger fler i friskolor. Det finns endast en friskola i Härryda idag, Pixbo Montessoriskola. Hur kan man säga att det finns "tillräcklig valfrihet"??? Det är ju ett stort skämt. Partille sa dessutom ja till två nya friskolor förra veckan.

Tidigare i veckan var det Jönköping och Skövde som sa nej, också med argument om att "de inte behövs" och inte "tillför något nytt". Tänk om eleverna kunde få avgöra det själva i stället! Om de inte behövs - då vore det ju inget problem att låta dem starta, för då skulle de ju inte få några elever...

För de moderater som nu säger nej så tror jag att det handlar om en oro för att det blir dyrt. Jag lovar att inte behöver bli det, jag har egna erfarenheter som kommunalråd i Nacka i 8 år där nya friskolor startade varje år. Och det är inte så att skolan i kommuner med stor andel friskolor generellt sett är dyrare än i andra kommuner. Kostnaden för en elev är nästan identisk i Partille, Mölndal och Härryda trots att andelen elever i friskolor i de första kommunerna är dubbelt så hög. Däremot är kvaliteten ofta högre. Så frågan är om man har råd att säga nej?

Med god planering och en gradvis omställning så går det att lösa "problemet" med att fler skolor startar. Det är ju inte så att nya skolor fullständigt dränerar de kommunala skolorna på elever. Så dåliga är inte de kommunala skolorna att det blir massflykt därifrån. Om det trots allt skulle bli det så kanske det är befogat. Eller ska eleverna tvingas gå i undermåliga skolor?

Det kan finnas tusen skäl för eleverna att välja en ny skola. Den är mindre eller större än den kommunala. Undervisningen läggs upp på ett annat sätt. Lokalerna är bättre och modernare. Det finns mer modern teknik. Pedagogiken är en annan. Man vill byta kompisar, komma bort från mobbning. Det är närmare till fritidsaktiviteter. Det finns något intressant och roligt ämne som inte finns någon annanstans. Därför förstår jag inte de som säger att nya skolor inte tillför något. Finns det verkligen två skolor som är identiska? Ska man som politiker sätta sig över människors vilja att ta ansvar för sin egen framtid?

Skärpning, borgerliga politiker! Förneka inte eleverna möjlighet att välja skola. Säg ja i stället för nej till nya alternativ och mer valfrihet. Det är bra för eleverna och bra för kvaliteten i alla skolor att få lite mer positiv konkurrens om eleverna.

2 kommentarer:

Per Vorberg sa...

GP har fel i sin artikel. Och de vet om det!
Kommunstyrelsen i Härryda beslutade att till samtliga tre yttranden över förfrågan om etablering av friskola i kommunen att Citat: Kommunstyrelsen är positiv till etablering av friskola i kommunen.

/Per Vorberg (M), ledamot i kommunstyrelsen i Härryda

Mats Gerdau sa...

Utmärkt, Per, och tack för info. Så är det ibland med tidningar, de glider på sanningen. Samtidigt är det inte kommunens attityd till fler friskolor som betyder något för Skolinspektionen, utan de bedömer om det får långsiktigt negativa konsekvenser för kommunen eller inte och då är det ju viktigt hur kommunen resonerar i sitt svar om hur man kan hantera en situation med fler friskolor. Vi får väl alla hoppas att Skolinspektionen säger ja i dessa fall!