13 september, 2009

Bodström, del 2

I fredags blev det klart att danska rikskapitalbolaget Polaris Private Equity tar över 70 procent av aktierna i friskolekoncernen Pysslingen och att fd justitieministern Thomas Bodström tar en plats i styrelsen. Det har väckt reaktioner, Håkan Juholt (s) kräver att partiledningen ska ta honom i örat och tala om "varför detta är så olämpligt".

Boström själv och gruppledaren i riksdagen har oerhört krystade förklaringar. Hur ser de på privata företag egentligen?

Så här säger Thomas Bodström i DN: "Jag har haft och har barn i Pysslingen sedan tolv år. Om jag hr möjlighet att påverka mina barns skola vore det märkligt om jag av principiella skäl inte kunde sitta i den styrelsen."

S-gruppledaren i riksdagen, Sven-Erik Österberg, försöker slå knut på sig i Ekots lördagsinvtervju (ca 5.30 min in i intervjun). Han säger bl a att "många socialdemokrater har sina barn i friskolor. Om någon av våra företrädare blir erbjuden att sitta i en styrelse för kunna att få insyn i hur det här fungerar är det tämligen okej". Vidare säger han att "om vi får in en styrelseledamot, så...".

Men hallå! Bodström sitter ju inte där för att påverka sina barns skolgång eller som representant för att sossarna ska få insyn. Han sitter där för att ägarna tror att han är den bästa på att bidra till vinst i bolaget. Han representerar de danska ägarna, ingen annan. Han sitter där enligt aktiebolagslagen för att verka för bolagets bästa. Så ädelt är det, för Bodström och alla andra.

Österberg vill ge sken av att Bodström nu sitter i Pysslingstyrelsen för att minimera vinsten. Han håller helt med Lars Ohly (som vill förbjuda vinst) men säger att "deltagande i verksamheten ger större möjlighet att följa vad som händer och även att kunna påverka i rätt riktning".

Antingen försöker de lura svenska folket genom att påstå att det är en socialdemokratisk insynsplats Bodström erbjudits, eller så fattar de absolut inget av vad ett styrelseuppdrag i ett privat företag handlar om. Frågan är vad som är värst.

De som köper fondandelar i detta bolag vill ha en stor och säker vinst, inget annat. Det är vad riskkapitalföretag ägnar sig åt. Det faller på sin egen orimlighet att ägarna vill ha styrelseledamöter som agerar för att minimera vinsten och det strider mot aktiebolagslagen.
Vidare visar Österberg att han inte riktigt vet vad friskolor är för något eller hur skolpengssystemet fungerar. Om det blir stora vinster säger Österberg att man får "titta på vilka kontrakt man skrivit". Men man skriver ju inga kontrakt med friskolor, de får en skolpeng som är likvärdig med vad den kommunala skolan får per elev. Vill han ändra på det och gå över till en upphandlingsmodell? En av de stora fördelarna med skolpeng framför upphandling är ju att man inte får en situation där någon försöker dumpa priserna. Det har man ju sett i äldreomsorgen tyvärr och även i vuxenutbildningen. Det vore trist om sossarna är inne på den linjen när det gäller skolor.

Inga kommentarer: