10 september, 2009

Avgifter nödvändigt

Nu ska utländska studenter (från länder utanför EU och EES) få börja betala för sina studier på svenska universitet och högskolor (SvD). Jag tycker att det är ett högst rimligt förslag och skrev om det för ett år sedan (här).

Visst vore det bra om allt var gratis för alla över allt och jämt. Men det går tyvärr inte. Det blir dyrt och någon ska i slutänden betala det hela. Det är inte rättvist att svenska studenter får betala i USA medan amerikanska studenter får gratis studier här. Med ömsesidiga villkor om avgiftsfrihet så kommer saken i ett annat läge, men där är vi inte. Våra dörrar kan inte vara vidöppna när andra stänger sina.

Dagens modell med tusentals utländska sk freemovers på våra högskolor är både dyrt och orättvist. De tränger ut svenska studenter från svenska högskolor. Därför är högskoleministerns besked idag välkommet. När högskolorna får möjlighet att ta ut avgifter för dessa studenter så ökar också deras möjligheter att få in mer resurser och sälja utbildnig. Jag förstår egentligen inte hur någon kan vara emot detta. Frågan är vad oppositionen säger?

9 kommentarer:

Jakob sa...

Jag tycker att du är ute på fel spår här. I en globaliserad värld finns det ingenting som säger att vi som samhälle gör en klokare investering när vi betalar ingenjörsutbildningen för en ung kille i Pajala men inte för en ung tjej ifrån Pakistan.

Du argumenterar för att det är dyrt för oss att betala utländska studenters högskoleutbildning. Det argumentet vilar ofta på ett antagande att vi inte får igen den invseteringen. Men i en tid när svenskafödda studenter kan flytta utomlands allt enklare behöver man inse att vi aldrig kan vara riktigt säkra på att vi tjänar på att investera i en ung människas utbildning.

Var lite konsekvent här. Antingen tar vi betalt av alla studenter eftersom vi aldrig vet vilka som kommer bidra till det svenska samhället efter examen och därför kan vi inte berättiga att slösa med svenska skattemedel. Eller så säger vi: "Vi tror (utan att vara säkra) att du på ett eller annat sätt kan göra världen bättre om du går den här utbildningen och därför betalar vi."

Anonym sa...

Nej Jakob, du är inne på helt fel spår. Utbildning är en handelsvara som alla andra och bör därför avgiftsbeläggas för personer som kommer utifrån. Helt rätt och ligger i tiden. Dessutom lysande förslag att ta pengar ur biståndsbudgeten för att finansiera stipendier till personer från utvecklingsländer.

/Fd studentkårsaktiv

Anonym sa...

Hej Mats,

kan du visa på fakta att utländska studenter tränger ut svenska studenter? När man följer debatten om utländska studenter visar det sig att en överväldigande majoritet sökt sig till teknik och naturvetenskap där Sverige under lång tid haft få sökande. Sverige, som exportnation med starka företag inom teknik och naturvetenskap kommer att tappa enormt är min bedömning, då ingen svensk kompetensförsörjning finns att tillgå inom några år. Det viktigaste är att arbeta för att de utländska studenterna stannar i sverige och startar företag eller blir anställda. Inte att stoppa dem utanför gränsen. När nu detta ändå sker, se nu till att alla stipendier landar på de tre tekniska högskolorna och de bästa naturvetenskapliga universiteten och ingen annanstans.

MichaelFramtid

Mats Gerdau sa...

Jakob, på ett sätt har du självklart rätt. Men på ett annat helt fel. Konsekvensen av ditt resonemang är ju att vi i Sverige ska betala för alla studenter i hela världen. Varför begränsa sig till Sverige, man kan väl göra världen bättre även utanför våra gränser...?
MikaelFramtid - fakta om undanträngning? Ja det går att hitta på VHS. Till KTH sökte t ex 13 184 nu i höst, 4 726 togs emot. Det framgår inte hur stor andel som kommer utifrån men statistik från tidigare redovisningar visar att 19% av studenterna på KTH är freemovers - sannolikt så nu också. Sen är det ett problem att inte tillräckligt många svenskar vill studera naturvetenskap och teknik, det håller jag verkligen med om. Men lösningen borde väl vara att stimulera fler att vilje detta i stället för att utbilda andra som sedan försvinner härifrån?

Anonym sa...

Till Michael: Lösningen är givetvis att stimulera svenska studenters intresse för naturvetenskap och teknik. Endast på det sättet kan vi trygga försörjningen av ingenjörer i framtiden. Denna reform med studieavgifter tillsammans med en förändring av resurstilldelningssystemet åt ett mer kvalitetsinriktat fördelningssätt kommer att stärka svensk utbildning avsevärt.

/Fd studentkårsaktiv

Anonym sa...

Hej Mats igen &fd studentkårsaktiv

Givetvis är det bästa att det finns och/eller stimuleras fram ett intresse för teknik och naturvetenskap.

Men Teknikdelegation startade alldeles försent, och har ännu inga pengar för att göra ngt konkret, och det har gått 7-8 årskullar till spillo sedan IT-svackan då det stora raset satte fart. Dagens regering har ju ändå fattat ett beslut om att de som utbildar sig i Sverige skall få börja arbeta direkt i Sverige men lagtsiftningen har ju inte fått ngn praktisk effekt ännu, och kommer inte att få ioch med att betalande studenter.

Utbildning i teknik & naturvetenskap fokuseras ju, förutom på ny kunskap, på kompetensförsörjning för ekonomisk tillväxt.

Läget är ju mer kritiskt än vad Teknidelegation kan ordna med sina kampanjer. Till detta kommer vikande årskullar in till högskolorna. Den berömda välfärden som gamla och sittande regeringar värnar om får det tufft.
-MichaelFramtid

Anonym sa...

Tillägg om HSV och KTH

Kollade upp på HSV.se och KTH fyllde sitt takbelopp som det kallades till 96% för 2008. Dvs de har inte studenter nog att fylla sina utbildingar, det fattas 4 % för att få maximalt antal miljoner från regeringen. Det är ju snarare ett fakta på att de utländska studenterna inte tränger bort någon svensk studnet från KTH. MichaelFramtid

Mats Gerdau sa...

Takbelopp handlar inte bara om hur många studenter som går på högskolan, utan också om deras prestationer (klarar kurserna). Det gör att avhopp och annat bidrar till att man inte alltid kommer upp i taket av hur mycket pengar man kan få. Dessutom har söktrycket ökat kraftigt det senaste året.

Anonym sa...

Michael: Studieavgifter kommer inte att stoppa studenter från att söka sig till Sverige utan kanske snarare förbättre utbildningskvaliteten och därmed locka andra studentgrupper som har råd att betala för sig. Det är bra för Sverige. Genom biståndsbudgeten kommer vi kunna finansiera att studenter från utvecklingsländer har råd att studera här. Takbeloppen är ointresanta eftersom de baseras på ett kvantitetstänk som måste avskaffas och är på gång att försvinna.

/Fd studentkårsaktiv