09 september, 2009

Hearing om lärarutbildningen

Igår ordnade Lärarförbundet en hearing om lärarutbildningen. Först pratade professorer och andra om utvärdering av dagens lärarutbildning, vad som är viktiga kompetenser för blivande lärare, vad Skolinspektionen sett under sina sex års inspektioner som har bäring på lärarutbildningen och sedan förde vi ett samtal om hur vi politiskt ser på lärarutbildningen. Jag och Fredrik Malm (fp) representerade Allianspartierna medan Marie Granlund (s) och Mats Pertoft (mp) de rödgröna. Upprinnelsen till hearingen är Sigbrit Franckes utredning om en ny lärarutbildning (En hållbar lärarutbildning, SOU 2008:109) och att regeringen aviserat en proposition om detta senare i höst.

Det var en intressant och lärorik eftermiddag, i synnerhet att få lite fler perspektiv på utbildningen. Inget är hugget i sten än.

Väldigt mycket i Franckes utredning är bra. Hon lyfter rätt frågor, betonar forskningsankytningen starkt och vill få in mer moderna perspektiv i utbildningen (som IT och internationalisering). Hon föreslår en förlängning av lågstadielärarutbildningen till 4 år och vill att bara särskilt kvalificerade skolor ska få ta emot lärarstudenter och vill också införa lämplighetsprov för blivande lärare - allihop bra förslag.

Självklart finns det tveksamheter också. Dit hör förslaget att förkorta förskollärarutbildningen till 3 år. En viktig del i vårt arbete för att höja kvaliteten i skolan är att lägga en stabil grund i förskolan. Vi satsar på Förskollärarlyft, tydligare pedagogiskt uppdrag i förskolan med nya mål och allmän förskola för 3-åringar. Då kan man inte säga: by the way, vi förkortar förskollärarutbildningen. Det sänder helt fel signaler.

Jag tycker också att man kan diskutera om ämnesdjupet för mellanstadielärare blir tillräckligt med förslaget. 7,5 veckors utbildning i engelska räcker nog inte för att undervisa 12-åringar. Jag tycker också att mångfalds- och flerspråkighetsperspektiv saknas. Det är en realitet idag, alla skolor har barn som kommer från andra länder med andra kulturer och modersmål. Det måste varenda lärare lära sig hantera. Ett perspektiv som jag också helt saknas är lärarnas ledarskap - som aldrig nog kan betonas. En bra lärare har inte bara ämnesdjup utan lyckas också leda eleverna till kunskap. Detta måste med när vi formar den nya lärarutbildningen.

Många talare önskade en bred uppgörelse så att vi får en lärarutbildning som håller över tid. Jättebra! Men kanske skulle lärarna också enas om vad de vill?! Det är en milsvid skillnad mellan Lärarförbundet och LR i denna fråga idag. Dessutom finns synpunkter från kommunerna, som ska anställa många av de blivande lärarna, olika myndigheter och inte minst högskolorna som ska utbilda lärarna. Det är i denna grynniga skärgård av intressen som vi ska navigera och hitta en bra lösning.

Inga kommentarer: