08 september, 2009

Nöjdare lärare på friskolor

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) gör regelbundet olika mätningar om förtroendet för olika verksamheter och hur medarbetarna uppfattar sitt arbete. Idag skriver DN om en ny studie som gjorts bland lärare.

Emellanåt sprids uppfattningen att lärarna på friskolor har sämre villkor och flyr därifrån så fort de kan. Senast för två veckor sedan var detta den påstådda konsekvensen av vinstuttag i friskolor. Nu kan man sluta tycka, nu finns lite mer oberoende fakta.

Lärare är generellt sett nöjda och engagerade, vilket man inte hör så ofta. Det förtjänas att lyftas fram! De anser sig ha hög arbetsbelastning men är samtidigt nöjdare än andra. Konstig ekvation.

Privatanställda lärare tycker inte att kraven ökat det senaste året och de är bättre på att rekommendera sin skola till andra lärare. Det finns en stolthet bland dem som inte finns i samma utsträckning på kommunala skolor. På det hela taget är friskolelärarna mer nöjda.

Lärarförbundet Eva-Lis Sirén lyfter fram skolledningens betydelse och jag tror att hon har helt rätt. Här finns väldigt mycket att göra i många kommuner. Undersökningen visar att den "vikänsla" som kanske är mer uttalad på friskolorna är viktig. Man ska också komma ihåg att lärarna söker sig till friskolan för att de vill något, det är ett aktivt val. Det skulle kommunala skolor också kunna lära sig av för det är lika viktigt där.

Jag tycker att undersökningen är inressant utifrån dagens s-utspel om att stoppa nya friskolor (SvD). Lite tillspetsat kan man ju fråga sig varför man ska stoppa skolor som både elever och lärare är mer nöjda med? Det verkar helt korkat. Varför inte ha lite tilltro till elever och lärare att de faktiskt gör väl underbyggda och medvetna val? Självklart måste detta kompletteras med bättre kvalitetsuppföljning av skolornas verksamhet.

Inga kommentarer: