25 september, 2009

Skolverket analyserar orsakerna till dåliga skolresultat

Idag kl 10 lär Skolverket presentera en tegelsten som förklarar orsakerna till varför resultaten i skolan sjunkit de senaste 10-20 åren. Blir intressant att läsa, återkommer med reaktioner senare.

En fråga jag ställer mig redan nu är om verket vågar vara självkritiskt och ifrågasätta sin egen roll under 1990- och 2000-talen? Jag minns en generaldirektör som ville ta bor de nationella proven som grund för likvärdighet och rättesnöre i betygsättning... Verket fick i uppdrag flera gånger att ta fram lämpliga mätinstrument för skolan, men lyckades aldrig riktigt genomföra det. De ville förbjuda skriftliga omdömen i Nacka. Till viss del beror det naturligtvis på vilken instruktion de fick av dåvarande s-regering, men verket agerar ju också självständigt som myndighetet och har stora möjligheter att påverka utvecklingen.

Är Skolverket så modiga att de vågar ta upp detta idag?

Inga kommentarer: